Jak liczony jest średni czas spędzony na stronie w Google Analytics


Ilość ocen: 1509 Średnia ocena: 4.84/5

Czy średni czas spędzony na stronie może być większy niż średni czas trwania sesji? Dane w Google Analytics wskazują, że jest to możliwe, ale czy te dane są poprawne? I jeżeli tak, to w jaki sposób należy to interpretować? 

Zacznijmy od przeanalizowania w jaki sposób w Google Analytics obliczane są poszczególne metryki.

Jak liczony jest średni czas trwania sesji?

Tu nie powinniśmy mieć większego problemu ze zrozumieniem, gdyż:

Śr. czas trwania sesji = łączny czas trwania sesji / liczba sesji

Doprecyzowania wymaga jednak sposób, w jaki liczony jest czas trwania sesji, ponieważ nie jest to takie oczywiste.

Czas trwania sesji = Czas ostatniej interakcji w sesji - Czas pierwszej interakcji w sesji

Interakcją, którą Google Analytics bierze pod uwagę przy powyższych obliczeniach może być dowolny hit (odsłona, zdarzenie, e-commerce). Wyjątkiem jest zdarzenie, dla którego został ustawiony przy przesyłaniu opcjonalny parametr nonInteraction na wartość true. Takie zdarzenie nie jest wówczas uwzględniane przy obliczeniu czasu trwania sesji.

Rozważmy kilka przykładów.

Przykład 1.

16:00:00 /cennik.html (odsłona)
16:00:30 /cennik.html (wyjście ze strony)

W powyższym przykładzie czas trwania sesji wyniesie 0 sekund. Mimo iż użytkownik był na stronie 30 sekund to nie wykonał żadnej kolejnej interakcji, dlatego nie można obliczyć czasu trwania sesji i przyjmuje się, że sesja trwała 0 sekund.

Przykład 2.

16:00:00 /cennik.html (odsłona)
16:01:00 /kontakt.html (odsłona)
16:02:00 /kontakt.html (wyjście ze strony)

Czas trwania sesji w tym przypadku to 1 minuta - jest to różnica między czasem odsłony strony /kontakt.html (która była ostatnią interakcją w sesji), a czasem odsłony strony /cennik.html (która była pierwszą interakcją w sesji). 

Mimo iż użytkownik opuścił stronę po 2 minutach od wejścia czas trwania sesji wyniesie 1 minutę, bo znów nie mamy możliwości zmierzenia ile wynosił czas wizyty użytkownika na ostatniej stronie.

Przykład 3.

16:00:00 /cennik.html (odsłona)
16:01:00 /kontakt.html (odsłona)
16:02:00 /kontakt.html (zdarzenie)
16:02:30 /kontakt.html (wyjście ze strony)

W powyższym przykładzie czas trwania sesji to 2 minuty - jest to różnica między czasem zdarzenia na stronie /kontakt.html, a czasem odsłony strony /cennik.html. Jedyna różnica w porównaniu z wcześniejszym przykładem to przesłanie dodatkowego hitu dotyczącego zdarzenia - mamy więc jeszcze jeden punkt odniesienia względem którego będzie liczony czas sesji.

Podobnie, jak w dwóch wcześniejszych przykładach użytkownik przebywa jeszcze pewien czas na stronie, jednak nie wykonuje już żadnej interakcji ze stroną, która byłaby śledzona, w związku z tym ten pozostały czas pozostaje nieznany i nie jest brany po uwagę.

Oczywiście powyżej opisane przykłady nie uwzględniają wszystkich możliwych scenariuszy takich jak limit czasu trwania sesji, czy resetowanie sesji o północy, ale powinny dać Wam solidne podstawy na temat sposobu liczenia czasu trwania sesji.

Jak liczony jest średni czas spędzony na stronie?

Skoro wiemy już w jaki sposób liczony jest czas trwania sesji przejdźmy do zasadniczej części artykułu i przeanalizujmy jak liczony jest średni czas spędzony na stronie.

Zgodnie z definicją podaną w dokumentacji:

Średni czas spędzony na stronie = czas na stronie / ( odsłony - wyjścia )

I tu znajdujemy przyczynę, dla której może się okazać, że w statystykach podsumowujących, gdy porównamy śr. czas trwania sesji, będzie on krótszy niż średni czas spędzony na stronie. Dlaczego?

Weźmy pod rozwagę poniższe dwie sesje:

Sesja 1:

16:00:00 /cennik.html (odsłona)
16:00:30 /cennik.html (wyjście)

czas trwania sesji: 0 sek.
odsłony: 1
wyjścia: 1

Sesja 2:

17:00:00 /cennik.html (odsłona)
17:01:00 /kontakt.html (odsłona)
17:02:30 /kontakt.html (wyjście)

czas trwania sesji: 60 sek.
odsłony: 2
wyjścia: 1

Łącznie dla obydwu sesji:

Łączny czas trwania sesji: 60 sek.
Średni czas trwania sesji: 60 sek. / 2 sesje = 30 sek.
Średni czas spędzony na stronie: 60 sek. / (3 odsłony - 2 wyjścia) = 60 sek.

Ponieważ do obliczenia średniego czasu spędzonego na stronie bierzemy tylko odsłony, które nie zakończyły się wyjściem (odsłony - wyjścia), a do obliczania śr. czasu trwania sesji bierzemy liczbę wszystkich sesji (nawet z zerowym czasem trwania) stąd w ostatecznym rachunku średni czas spędzony na stronie może nam wyjść dłuższy niż średni czas trwania sesji.

Patrząc na te dane wszystko się nam zgadza, gdyż średni (mierzalny) czas na stronie faktycznie wynosi 60 sekund, bo był on możliwy do zmierzenia tylko dla strony /cennik.html w przypadku drugiej sesji i tylko ta odsłona była brana pod uwagę.

Zdarzenia i "gubienie czasu"

Podczas analizowania raportu Zachowanie » Zawartość witryny » Wszystkie strony, gdy spojrzymy na średni czas spędzony na stronie w wierszu podsumowania oraz czasy dla poszczególnych podstron możemy dojść do wniosku, że coś tu nie gra.

Poniżej przykładowe dane z wyselekcjonowanej pojedynczej sesji użytkownika.

Jak to możliwe, że średni czas spędzony na stronie w wierszu podsumowania (00:00:21) jest wyższy niż jakikolwiek inny średni czas spędzony na stronie podawany dla poszczególnych stron (który w analizowanym przypadku wynosi 00:00:10)?

Jeżeli użytkownik wszedł na stronę /cennik.html, po upływie 10 sekund przeszedł na stronę /kontakt.html, a następnie opuścił stronę to czas trwania sesji powinien wynieść 10 sekund, a średni czas na stronie powinien w tym przypadku wynieść również 10 sekund (a mamy 21 sekund).

Sprawdźmy zatem dane odnośnie czasu trwania sesji (ponownie bierzemy pod uwagę tylko jedną wyselekcjonowaną sesję tego samego użytkownika):

Okazuje się, że sesja użytkownika trwała jednak 21 sekund, a nie 10 sekund, jak wynikałoby to z analizy poszczególnych odsłon. Wynika to ze zdarzenia, jakie zostało przesłane na stornie wyjścia po upływie 11 sekund.

Sesja użytkownika wyglądała zatem tak (godziny są hipotetyczne, liczy się czas):

16:00:00 - /cennik.html (odsłona)
16:00:10 - /kontakt.html (odsłona)
16:00:21 - /kontakt.html (zdarzenie)
16:00:30 - /kontakt.html (wyjście ze strony)

Z powyższych wartości możemy wyciągnąć następujące dane:

Czas pierwszej interakcji ze stroną: 16:00:00 (odsłona strony /cennik.html)
Czas ostatniej interakcji ze stroną: 16:00:21 (zdarzenie na stronie /kontakt.html)
Czas trwania sesji: 21 sekund
Liczba odsłon: 2 (/cennik.html i /kontakt.html)
Liczba wyjść: 1 (wyjście ze strony /kontakt.html)
Śr. czas spędzony na stronie (łącznie): 21 sekund / (2 odsłony - 1 wyjście) = 21 sekund 
Śr. czas pędzony na stronie dla strony /cennik.html: 10 sekund / (1 odsłona - 0 wyjść) = 10 sekund
Śr. czas pędzony na stronie dla strony /kontakt.html: 11 sekund (1 odsłona - 1 wyjście) = ??? ponieważ mamy dzielenie przez 0 przyjmuje się, że czas to 0 sekund, mimo iż faktycznie zmierzony czas to 11 sekund

W powyższym przypadku średni czas spędzony na stronie dla strony /kontakt.html podany w tabeli to 0 sekund. Jednakże ze względu na wystąpienie zdarzenia na stronie wyjścia rzeczywisty czas wynosi 11 sekund. Te 11 sekund zostało gdzieś "zgubione" dla strony /kontakt.html i spróbujemy je teraz gdzieś odnaleźć, bo podobno w przyrodzie nic nie ginie :)

Wiemy już, że "zgubione" 11 sekund jest brane do obliczeń średniego czasu spędzonego na stronie w wierszu podsumowania. Ale czy występuje potem gdzieś jeszcze? Okazuje się że tak.

Wystarczy bowiem, że w kolejnej sesji zostanie odwiedzona strona /kontakt.html, która nie będzie stroną wyjścia i wówczas zagubione 11 sekund będzie uwzględnione przy obliczeniu średniego czasu spędzonego na stronie dla strony /kontakt.html.

Przyjmijmy, że taka sesja miała miejsce i rzeczywisty czas wizyty na stronie /kontakt.html wynosił 9 sekund (użytkownik wszedł na stronę /kontakt.html, po czym po 9 sekundach przeszedł na inną stronę). Ile będzie wynosić średni czas spędzony na stronie /kontakt.html dla tych dwóch sesji?

Nie będzie to 10 sekund (co byłoby zgodne z prawdą) tylko 20 sekund, co niestety ma się nijak do rzeczywistości, gdyż żadna z dwóch wizyt na stronie /kontakt.html nie trwała tak długo, nie mówiąc o wartości średniej.

Skąd taka wartość? Wynika ona bezpośrednio ze wzoru, który podawałem wcześniej. Łączny czas spędzony na stronie dzielimy przez odsłony pomniejszone o wyjścia. Ponieważ łączny czas to 20 sekund, odsłony były 2, a wyjście 1 stąd otrzymujemy wynik 20 sekund.

Co musisz zapamiętać?

Przede wszystkim trzeba być świadomym, że wartości podawane w kolumnie śr. czas spędzony na stronie mogą bardzo mocno być zafałszowane i nie należy opierać swojej analizy na tej metryce. Ma to w szczególności zastosowanie np. w przypadku śledzenia artykułów na blogu, dla których mamy wdrożone śledzenie scrollowania. Jeżeli użytkownik trafia na artykuł na blogu i jest to ostatnia strona, jaką odwiedza w naszej witrynie, wówczas ta odsłona nie jest brana pod uwagę przy liczeniu średniej. Ale sam czas do ostatniej interakcji (np. scrollowanie artykułu) jest uwzględniony. 

Jedynie w sytuacji, gdy konkretna strona ma dużo odsłon i niski procent wyjść wartość tej metryki jest względnie wiarygodna. W pozostałych przypadkach trzeba zachować ostrożność, zanim wyciągniemy pochopne wnioski.