Co oznaczają poszczególne metryki w ulepszonym e-commerce w Google Analytics


Ilość ocen: 1465 Średnia ocena: 4.83/5

Przeglądając raporty dotyczące ulepszonego e-commerce w Google Analytics i analizując dane można dojść do błędnych wniosków, a to wszystko przez nie do końca zrozumiałe nazewnictwo poszczególnych metryk. O ile nazwa "wyświetlenia produktu na liście" nie budzi żadnych wątpliwości o tyle "Kupione produkty" nie jednego wprowadzi w błąd. Dziś zajmiemy się rozszyfrowaniem znaczenia poszczególnych metryk w ulepszonym e-commerce w Google Analytics.

Wyświetlenia produktu na liście - informuje nas ile razy dany produkt (o określonym identyfikatorze "Kod SKU produktu") był wyświetlany na listach. A zatem każdorazowe użycie komendy ga('ec:addImpression', {'id': '1234',...}) spowoduje zwiększenie tej metryki o 1 dla produktu o identyfikatorze 1234.

Kliknięcia produktu na liście - jeśli dany produkt z listy zostanie kliknięty (i prześlemy o tym informację) wówczas spowoduje to zwiększenie się tej metryki o 1.

CTR listy produktów - jest to metryka, która jest obliczona jako stosunek kliknięć do wyświetleń danego produktu na liście.

Widoki szczegółów produktu - każdorazowo, gdy zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o produkcie (akcja zostanie ustawiona na wartość 'detail' za pomocą komendy ga('ec:setAction', 'detail'); ) ta metryka dla produktu zostaje zwiększona o 1.

Dodanie produktów do koszyka - informuje nas ile razy dany produkt był dodawany do koszyka. Każdorazowo gdy zostanie wywołana komenda ga('ec:addProduct', {'id': 1234, ...});, a następnie ustawiona akcja ga('ec:setAction', 'add'); metryka ta zostanie zwiększona o 1. Tu warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia ile produktów było dodanych do koszyka. A zatem bez względu na to, czy do koszyka zostanie jeden produkt, czy też 10 to dodanie do koszyka dowolnej ilości produktów spowoduje zwiększenie tej metryki o 1. Moim zdaniem lepsze tłumaczenie dla tej metryki na język polski to "Dodania produktów do koszyka".

Usunięcie produktów z koszyka - tutaj mamy analogiczną sytuację, jak w przypadku dodań produktu do koszyka. Zliczane są wszystkie użycia akcji "remove"  ga('ec:setAction', 'remove'); dla poszczególnych identyfikatorów produktu. Każdorazowo, gdy usuwamy produkt z koszyka (nie ważne, czy usuniemy jeden produkt, czy od razu wszystkie, które mamy w koszyku) przy prawidłowej implementacji metryka zwiększy się o 1 dla każdej akcji usunięcia produktu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej metryki nazwałbym ją "Usunięcia produktów z koszyka".

Produkty dodane do koszyka - jest to metryka obliczona na podstawie danych o ilości produktów dodawanych do koszyka. A zatem zupełnie normalną sytuacją może być to, że Dodanie produktów do koszyka wyświetla nam np. wartość 2, a produkty dodane do koszyka ma wartość 5. Oznacza to, że produkt był dodawany do koszyka 2 razy i łącznie dodano go w ilości 5 sztuk.

Produkty usunięte z koszyka - tu znowu mamy analogiczną sytuację do produktów dodanych. Ta metryka informuje nas ile produktów zostało łącznie usuniętych z koszyka. Każdorazowo gdy następuje usunięcie z koszyka przesyłamy informację o ilości usuwanych produktów i ta metryka prezentuje sumaryczne ilości usuniętych z koszyka produktów.

Współczynnik koszyka do szczegółów - jest to metryka obliczona na podstawie danych o ilości dodań produktu do koszyka i wyświetleń szczegółów produktu. Obliczona jest ona ze wzoru Dodanie produktów do koszykaWidoki szczegółów produktu * 100%. Przykładowo jeśli produkt był dodany 1 raz do koszyka, a informacje o jego szczegółach były wyświetlone 10 razy wówczas wartość naszego współczynnika wyniesie 10%. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze dodanie do koszyka musi nastąpić z widoku szczegółów. W związku z tym zdarzają się sytuacje, że wartość tego współczynnika jest większa niż 100% (nawet wielokrotnie większa). W sytuacji, gdy były dodania do koszyka, ale produkt nie miał żadnego wyświetlenia szczegółów wartość tej metryki zostanie przedstawiona jako 0% (mimo iż mamy wówczas dzielenie przez 0 i wartość powinna być nieustalona lub wyświetlana w postaci np. -, co odróżniałoby tą sytuację od sytuacji odwrotnej, gdy mamy wyświetlenia szczegółów produktu, ale nie mamy dodań produktu do koszyka, gdzie też prezentowane jest 0%).

Współczynnik kupna do szczegółów - ten współczynnik informuje nas o tym jak często dany produkt był kupiony w stosunku do wyświetleń szczegółów produktu. Wzór na obliczenie tej metryki jest następujący: Unikalne zakupyWidoki szczegółów produktu * 100%. Tutaj, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, możemy mieć sytuację w której wartość tego współczynnika przekroczy 100% jeśli zakupy będą dokonywane częściej w wyniku dodania do koszyka z listy produktów, a nie z widoku szczegółów. 

Ilość - to liczba sztuk danego produktu sprzedana w transakcjach e-commerce. Nad tą metryką nie ma co się specjalnie rozwodzić, gdyż powinna być zrozumiała, czego zdecydowanie nie da się powiedzieć o następnej omawianej metryce.

Kupione produkty - jeżeli Ilość oznacza liczbę sztuk danego produktu sprzedanych w transakcjach e-commerce to czym u licha jest metryka o nazwie "Kupione produkty"? Po najechaniu na dymek podpowiedzi możemy się dowiedzieć, że jest to "Liczba sztuk produktu uwzględnionych w finalizacji transakcji". Tłumacząc z polskiego na nasze jest to ilość sztuk produktu, która była kupowana (uczestniczyła w procesie transakcji), ale nie koniecznie została kupiona. Używając języka bardziej technicznego, jeśli dany produkt został przesłany wraz z akcją "checkout" - ga('ec:setAction','checkout' ...); wówczas ilość produktu, która była kupowana zostanie uwzględniona przez tą metrykę. Wg. mnie sposób przetłumaczenia tej metryki jest ewidentnie nieprawidłowy i powinna się ona nazywać "Kupowane produkty" lub w sposób, który nie będzie sugerować faktu dokonanego zakupu.

Transakcje zakupu produktu - ta metryka powie nam ile razy dany produkt uczestniczył w transakcji zakupu. Nie oznacza to wcale, że był kupiony i nie ma tu mowy o ilości samego produktu (o tym nam mówi metryka Kupione produkty). 

Przychody z produktu - to łączna wartość przychodu pochodząca ze sprzedaży danego produktu.

Przychody z produktu / zakup - powstaje poprzez podzielenie przychodów z produktu poprzez ilość unikalnych zakupów produktu. Wzór na obliczenie tej metryki jest następujący: Przychody z produktu / Unikalne zakupy

Unikalne zakupy - to liczba sfinalizowanych transakcji, w których brał udział dany produkt bez względu na ilość. A zatem jeśli dany produkt był kupiony tylko 1, ale w 10 sztukach, w kolumnie Unikalne zakupy zobaczymy wartość 1 dla tego produktu.

Śr. cena - to średnia cena sprzedaży danego produktu. Wartość tej metryki obliczona jest ze wzoru Przychody z produktu / Ilość.

Śr. ilość - to średnia ilość produktu, jaka była kupowana. Wartość tej metryki jest obliczana ze wzoru Ilość / Unikalne zakupy.

To oczywiście nie wszystkie metryki związane z e-commerce. Pozostają jeszcze te związane z reklamami wewnętrznymi oraz zwrotami ale jak na jeden artykuł to i tak za dużo. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie metryk związanych z e-commerce to piszcie w komentarzach.